advojka.cz A2 – zví?e nikdy nespí

advojka.cz
Title: A2 – zví?e nikdy nespí
Keywords:
Description: A2 – zví?e nikdy nespí ISSN 1803-6635 prodej PODPO?TE kontakty about us o nás ke sta?ení inzerce ?te?ky p?edplatné hledat hledat p?ihlá?ení e-mail:heslo:p?ihlásit se novy ú?et zapomněl jsem heslo Vyra
advojka.cz is ranked 2127803 in the world (amongst the 40 million domains). A low-numbered rank means that this website gets lots of visitors. This site is relatively popular among users in the united states. It gets 50% of its traffic from the united states .This site is estimated to be worth $6,082. This site has a low Pagerank(0/10). It has 1 backlinks. advojka.cz has 43% seo score.

advojka.cz Information

Website / Domain: advojka.cz
Website IP Address: 217.11.225.212
Domain DNS Server: gama.ns.active24.sk,beta.ns.active24.cz,alfa.ns.active24.cz

advojka.cz Rank

Alexa Rank: 2127803
Google Page Rank: 0/10 (Google Pagerank Has Been Closed)

advojka.cz Traffic & Earnings

Purchase/Sale Value: $6,082
Daily Revenue: $16
Monthly Revenue $499
Yearly Revenue: $6,082
Daily Unique Visitors 1,533
Monthly Unique Visitors: 45,990
Yearly Unique Visitors: 559,545

advojka.cz WebSite Httpheader

StatusCode 200
Cache-Control no-cache
Content-Type text/html
Date Fri, 29 Jul 2016 09:47:25 GMT
Server Microsoft-IIS/7.0

advojka.cz Keywords accounting

Keyword Count Percentage

advojka.cz Traffic Sources Chart

advojka.cz Similar Website

Domain Site Title

advojka.cz Alexa Rank History Chart

advojka.cz aleax

advojka.cz Html To Plain Text

A2 – zví?e nikdy nespí ISSN 1803-6635 prodej PODPO?TE kontakty about us o nás ke sta?ení inzerce ?te?ky p?edplatné hledat hledat p?ihlá?ení e-mail:heslo:p?ihlásit se novy ú?et zapomněl jsem heslo Vyra?te na noirovy K?ivoklát! ?as rozdvojenych du?í, padlych anděl?, temnych zrcadel a nocí, v nich? p?ichází ?ábel. A Ingrid Bergmanová, Gregory Peck, Gene Tierney, Olivia de Havilland a Kirk Douglas. To v?e je Noir Film Festival, unikátní ?ánrová p?ehlídka, její? 4. ro?ník se uskute?ní od 18. do 21. srpna na Královském hradě K?ivoklát. dal?í tipy 15/16 – seberozvoj editorial Karel Kouba rubrika editorial Flexibilita, impulsivnost, vyhledávání novych podnět? a vyzev. To jsou vlastnosti, které by dnes podle mentálních kou?? a sebezdokonalovacích p?íru?ek měly byt p?edpokladem úspěchu... Na ?erném ?ivotě nezále?í Luká? Pokorny rubrika zahrani?í Dallasky sniper a policejní brutalita Problém institucionalizovaného systémového rasismu v USA je opět na po?adu dne. U za?átku sou?asnych nepokoj? stála zve?ejněná videa... Zlo je sou?ástí systému Marta Martinová rubrika rozhovor S Paulem Verhaeghem o sebedisciplíně, pocitu ?těstí a vině Psychoterapie se podle p?edního vlámského psychologa dostala zcela do podru?í panujícího ekonomického uspo?ádání... Vyma?me minulost! Milena Bartlová rubrika komentá? Tyden p?ed svymi ?ty?iadvacátymi narozeninami seděl Milo? Hájek v Praze na Pankráci v cele smrti. P?ivezli jej tam po p?l roce mu?ení a vy?et?ování na gestapu 21. b?ezna 1945 spolu se sedmi dal?ími ?leny.. eskA2látor 1 Silvestr Vandrovec ?pa?ek rubrika eskalátor Ministr Jure?ka se chystá p?idělit na?im zemědělc?m nej?těd?ej?í balík dotací v historii. Zemědělství u? v sou?asnosti spolyká padesát miliard ro?ně, p?i?em? asi dvě t?etiny plynou z unijních fond?... eskA2látor 2 Martin Zají?ek rubrika eskalátor Facebookovy profil nazvany Tydeník Policie, na něm? jakysi fanda pomaha?? a chráni?? zve?ejňuje mediálně zajímavé zprávy z uniformovaného světa, má 120 tisíc lajk?... eskA2látor 3 Luká? Likav?an rubrika eskalátor P?íhodné prost?edí pro letní oddávání se neobvyklému nabídl kutnohorsky festival Creepy Teepee, ktery náv?těvníky zaplavil desítkami verzí hudební svéráznosti. Kolektiv A.M. 180, ktery akci organizuje... v?echny ?lánky v ?ísle >> RSS kanál kde nás najdete? zkrA2tka ?esko se stane hlavním hostem Lipského kni?ního veletrhu v roce 2019. Byly p?edány japonské literární ceny. Akutagawaovu obdr?el Murata Sayakaová, Naokiho Ogiwara Hiroshi. ?esky animák bodoval v Soulu. Rosa a Dara mají hlavní cenu z festivalu animovanych film?. Zem?el zem?el spisovatel Péter Esterházy. O?ekávané kni?ní novinky druhé poloviny leto?ního roku na anglickych pultech. dal?í zprávy Více >> inzerce dru?me se! kalendá? ádvojky novinky ? 2005–2015 A2 kulturní ?trnáctideník | vyrobil OneCode | publika?ní systém OneCode Publisher | verze 2.8.2

advojka.cz Whois

% (c) 2006-2016 CZ.NIC, z.s.p.o.
%
% Intended use of supplied data and information
%
% Data contained in the domain name register, as well as information
% supplied through public information services of CZ.NIC association,
% are appointed only for purposes connected with Internet network
% administration and operation, or for the purpose of legal or other
% similar proceedings, in process as regards a matter connected
% particularly with holding and using a concrete domain name.
%
% Full text available at:
% http://www.nic.cz/page/306/intended-use-of-supplied-data-and-information/
%
% See also a search service at http://www.nic.cz/whois/
%
%
% Whoisd Server Version: 3.10.0
% Timestamp: Thu May 26 13:34:34 2016
domain:  advojka.cz
registrant: A24CONTACT-10226
nsset:  NSS:GLOBE-SGLO000001:1
keyset:  A24-KEYSET
registrar: REG-ACTIVE24
registered: 10.12.2008 13:15:35
changed:  07.03.2010 15:15:41
expire:  10.12.2016
contact:  A24CONTACT-10226
org:   Kulturni tydenik A2 s. r. o.
name:   Kulturni tydenik A2 s. r. o.
address:  Krokova 13
address:  Praha 2
address:  12800
address:  CZ
phone:  +420.222510205
e-mail:  lukas@advojka.cz
registrar: REG-ACTIVE24
created:  16.07.2008 10:35:41
changed:  19.06.2014 02:59:07
nsset:  NSS:GLOBE-SGLO000001:1
nserver:  beta.ns.active24.cz (81.0.238.27, 2001:1528:151::12)
nserver:  gama.ns.active24.sk
nserver:  alfa.ns.active24.cz (81.95.96.2, 2a02:4a8:ac24:100::96:2)
tech-c:  ACTIVE24
registrar: REG-ACTIVE24
created:  01.10.2007 02:00:00
changed:  19.07.2011 15:27:33
contact:  ACTIVE24
org:   ACTIVE 24, s.r.o.
name:   ACTIVE 24, s.r.o.
address:  Sokolovská 394/17
address:  Praha 8
address:  186 00
address:  CZ
phone:  +420.234262000
fax-no:  +420.234262009
registrar: REG-ACTIVE24
created:  29.04.2008 12:35:02
changed:  28.11.2012 15:33:24
keyset:  A24-KEYSET
dnskey:  257 3 5 AwEAAaZg1mHVw0d/qllyQBGqnRGJGRbL/51OuJ/QmAwt5VACOeIbRjAOfZ5RDvnjc9IekSVgXiSjDuO+gSm63bvFHTiGLKUnJD03TmB12oOctDB0pMs0eQT+2HoKdkgmqipzqYssVZOdcb/t/NP3fq3xLdYlJgTBmx1769NsyF602her5PSojVcxRjUlqqA4zNmN9K2r6+xrbhSHf0+dGC2u8O4bW1qGEoeo2M+xr7oUiUL8yH5n0DbhxcribLcuGro1LTn4s3P9xTYGSRb0Pd9rK0s7csb7FxyGdwsOqmZr47t3UQn2pp8q4guca2ef/hjevkq+wVZv/eUHhu6FzMCYTqc=
tech-c:  ACTIVE24
registrar: REG-ACTIVE24
created:  26.11.2008 14:12:02
changed:  07.10.2011 21:51:1